هزینه ارسال کالا به عهده مشتری می باشد.
 کلیه سفارشات شهر تهران که در روزهای کاری شنبه تا پنجشنبه تا ساعت 14 ثبت شوند، در همان روز ارسال خواهد شد و سفارش‌هایی که پس از ساعت ذکر شده و روزهای تعطیل ثبت شوند در روز کاری بعد، ارسال و تحویل داده می‌شوند.
کلیه سفارشات شهرستان‌ها که در روزهای کاری شنبه تا پنجشنبه تا ساعت 14 ثبت شوند، در همان روز از طریق باربری ترمینال ارسال خواهد شد و ظرف 24 تا 48 ساعت کاری به  ترمینال محلی خواهد رسید.
زمان ارسال در اغلب شهرستان ها 24 ساعت و در شهرهای دور تا 72 ساعت می باشد که در شرایط ویژه مانند تعطیلات یا روزهای شلوغ و پرازدحام مانند اسفند ماه، زمان ارسال ممکن است متفاوت باشد که از طریق تماس با های یدک می‌توانید از رویه ارسال مطلع شوید.